Hírek

XI. HONISMERETI TÁBOR


A honismereti tábor 2018-ban tizenegyedik alkalommal került megrendezésre. Az előzőekhez hasonlóan a Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület a Mészáros Károly Városi Könyvtárral közösen szervezte. Célunk, hogy településünk gazdag népi szokásait, hagyományait megmentsük, és megőrizzük az utókor számára, ezt pedig úgy érezzük, minél fiatalabb korban kell elkezdeni. A gyermekek ismerjék meg őseik életmódját, szokásait, hagyományait és kialakuljon bennük az igény, hogy ezeket az értékeket megőrizzék, továbbvigyék és átadják. Erősödjön bennük a szülőföldjük iránti szeretet, ragaszkodás. Legyenek büszkék őseinkre, és az általuk létrehozott értékekre. Az iskolák nevelőinek a segítségével igyekeztünk olyan gyermekeket fogadni a táborba, akiknek az érdeklődési körük ilyen irányú.

Gyerekek névso

 Buza Nikolett                                              Pelles Réka

Czifra Rebeka                                             Péntek Laura

Czipa Kitti                                                   Porkoláb Miklós

Cserepes Fanni                                            Rácz Máté

Fejes Ádám                                                 Rácz Zsófia

Gyuró Dániel                                               Simon Dóra

Horváth Linett                                             Szabó Ákos

Kökényesi János                                          Szobonya Balázs

Muhar Zsófia                                               Szőke Zoltán

Ötvös Janka                                                 Tóth Fanni

Papp Zsuzsa                                                Tóth Kristóf

Patai Lukács

Közreműködők:

Bódi Erika                                                    Oroszné Erdei Gabriella

Bógyi Viktória                                               Petrusné Simicsku Julianna

Csonka Zoltánné Szakál Gabriella                   Szabó Miklós

Gergely Péterné Papp Valéria Margit               Szanicsné Nagyhajú Katalin

Jeles Erzsébet                                               Zoványi Judit

Mudráné Szilágyi Ilona                                   Zováth György

                                                              Ez történt a tábor ideje alatt

Első nap

A tábornyitón a gyerekeket a Jeles Erzsébet a könyvtár vezetője és a Honismereti és Városvédő Egyesület elnöke, Mudráné Szilágyi Ilona köszöntötte. A táborozókat a dorogi tizedeknek megfelelően, 4 csoportra osztottuk, egy-egy felnőtt segítővel. A csoportnevek a következőek voltak: 1., Hegy-tizedi darvak; 2., Gát-tizedi árvalányhaj; 3., Viditó-tizedi kérészek; 4., Telekhegy-tizedi gyurgyalogok. Ezt követően kerékpárra szálltunk és feljártuk a hajdúdorogi temetőket. A Nyugati temetőben - Köztemetőben - a neves elődeink sírhelyeit kerestük fel és vaktérképen jelöltük meg a sírok helyeit. Beszélgettünk a temetőben felállított lélekharang szerepéről és a régi és mai temetési szokásokról, a temető őr, a csősz munkájáról. Túránkat folytatva előbb a zsidó temetőbe látogattunk el, ahol a Tóra tudós Frank Sámuel sírhelyét néztük meg. A következő úti célunk a Gát-tizedi temető volt, ahol a boncház működését ismertük meg, és az innen eredő Kukucza temető elnevezésre kaptunk magyarázatot. Majd a Fehértói úton lévő feszülethez tekertünk, egy kicsit megpihentünk, gondolva a búcsújárókra. A Hegytizedi-temetőben egy kis feladatot is kaptak a gyerekek, mert sírfeliratokat böngésztünk, papír és zsírkréta segítségével. A Strandfürdő területe előtt található Muszka-halom volt a következő „megállónk”, ahol ennek történetét elevenítettük fel. Ebéd után a bagolyfejes csont botvég „másolatát” agyagból készítettük el. Ezután népi játékokat játszottunk, mindenki örömére.

Második nap

Korán reggel hosszú túrára indultunk. A város határán túl, a Fodor tanyánál találkoztunk a túravezetőnkkel, Vass Miska bácsival. Elsőször a Czakó-tó medrét néztük meg, ami sajnos már kiszáradt, mert nincs víz utánpótlása, így a csodálatos vízi élővilágot nem tudtuk megfigyelni. Csak Miska bácsi elbeszélése alapján képzelhettük el, milyen volt a tó „fénykorában”. Néhány méterrel lejjebb láthattuk a kenderáztatót, aminek egy régi gémeskút jelzi a szegélyét. Miska bácsi felidézte gyerekkori élményeit, melynek így mi is részesei lehettünk. A „homoktengerben” küzdelmesen jutottunk el a Vass Arborétumhoz. A jó levegő és az erdő hűse kárpótolt bennünket fáradalmainkért. Felolvastuk az erdő fohászát egy szépen faragott fatábláról, ami messze földön híres mérete, díszítése és egyedisége miatt. A házigazda elmesélte a tanya és környéke történetét, majd megvendégelt zsíros kenyérrel, üdítővel. Megismertünk több fafajtát, termő gyümölcsfákat is találtunk, melynek terméséből csemegézhettünk. Állandó „játékmesterünk” megfuttatott bennünket, a Harcolj a babzsákért! és Csapj bele! játékokkal. Újult erővel, feltöltődve indultunk haza, minek során akadálypályákkal küzdöttünk meg, mely időnként a kerékpárjainkat is próbára tette. A nagy melegben jól esett egy kis frissítő víz, és közben a gyurgyalag költőfalat is megtekintettük. Kerékpártúránk végén megebédeltünk és a mai nap zárásaként hajdúsági népdalokat énekeltünk.

Harmadik nap

A mai napunkat a táborzáró darabjaink próbáival indítottuk, megbeszéltük a szereposztást, a szükséges kellékeket. Városnéző túránk során megnéztük Hajdúdorog templomait, amelyekről Szabó Miklós tanár úr beszélt, bemutatva azok felépítését, díszítettségét és vallási szertartásukat. Utunk során számba vettük az emléktáblákat, a védett fákat és a szobrokat. Így a gyerekek emlékezhetnek neves elődeinkre, többek között: Görög Demeterre, Mészáros Károlyra, Görögh Péterre, Farkas Lajosra és Bocskai Istvánra. Sok hasznos információval lettek gazdagabbak, ami helytörténeti és helyismereti ismereteik gyarapításához nélkülözhetetlen. Az ebéd elfogyasztása után egy kis pihenés és játék - célba lövés íjjal - következett. Az olvasóteremben népi hangszert, dúdolót készítettünk bodzafából, melyet ki is próbáltunk. Különböző népdalokat énekeltünk és dúdoltuk el az elkészült hangszerekkel, aztán ezeket a többi csapatoknak kellett kitalálni. A nap befejezése a táborzáró műsorok próbájával zárult.

Negyedik nap

Csütörtökön a napunkat Citromos-joghurtos jégkrém készítésével kezdtük, majd a táborzáró műsorok próbájával folytattuk. Délelőtt a Tájházat kerestük fel. A városi múzeológus tárlatvezetésével megismerhették az épület elrendezését, berendezési- és használati tárgyait, így bepillantást nyerve elődeink mindennapi életébe. Majd a Helytörténeti gyűjteménybe vezetett utunk, ahol megtekintettük az állandó kiállítás termeket és a kiállított tárgyakat. Minden csoport egy-egy tárgyról készített leírást, rajzot és leltári adatlapot. A lelkes csoportmunka után a Móra iskola mentek ebédelni. Kis pihenés után Hajdúsági népdalokat énekeltünk. Ügyességi feladatokban mérték össze a tizedek erejüket. A nap zárásaként a hűs-frissítő jégkrémet fogyasztottuk el.

Ötödik nap

A zárónapunkat a vihar és zápor, illetve a rossz idő kissé megnehezítette, de a táborunk programja a tervek szerint folytatódott. Reggeli feladatunk a Citrom-, Őszibarack-, Sárgabarack-, és Ananászvarázs süti készítése volt. A gyerekek a héten szerzett ismereteikből adhattak számot, csoportonként oldottak meg feladatlapokat. Persze a szórakoztató programok sem maradhattak el. Egy perc és nyersz játékokban ügyeskedhettek a táborozók, és mindenki meglepetés ajándékot kapott. Természetesen délelőtt még jelmezes főpróbát is tartottunk, hiszen délután már vendégek és közönség előtt adják elő műsorukat a gyerekek. Délre az egyesület vezetői Paprikás krumplit készítettek egy nagy üstben. A délutáni táborzárón heti kézműves foglalkozásokon készített tárgyakból és a programokon készült fotókból kiállítást rendeztünk. Minden csoport külön előadással készült az ünnepi záró rendezvényre

Hegy-tizedi darvak: Hajdúdorogi 1800-as évek végéből származó lakodalmas;

Gát-tizedi árvalányhaj: A szürke ló című magyar népmese;

Viditó-tizedi kérészek: Tábor napjai rímes versekbe szedve;

Telekhegy-tizedi gyurgyalagok: Megöltek egy legény című népdal dramatizálása.

Záró műsorszámként hajdúsági népdal csokrot énekeltünk közösen. A XI. Honismereti táborban minden csapat a heti vetélkedők során nagyszerűen küzdött, ennek megfelelően jutalomban részesültek. A nap zárásaként elfogyasztottuk a reggel készített és délutánra már jól „összeért” gyümölcsös sütiket. A XI. Honismereti tábor szervezői megköszönték a részvételt és segítségét a két iskola diákjainak és pedagógusainak. A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Csige Tamás polgármester, aki örömét fejezte ki a táborzárón látott produkciók kapcsán. Felhívta a jelenlévők és a táborozó gyerekek figyelmét milyen fontos városunk múltjának, értékeinknek megismerése és majd ezen ismeretek alkalmazása és továbbadása a későbbiekben.

 

 


Pályázataink

Új Magyarország Fejlesztési TervÁrvácskák

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0085 "ÁRVÁCSKÁK"

 

Új Széchenyi TervMagyarország megújul

 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0008 "Könyvtárak a hajdúság felemelkedéséért"

 

KATKAÚj Magyarország Fejlesztési Terv

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0027 Könyvtárak a Tudós Közösségekért az Alföldön (K.A.T.K.A) projekt