Értéktár

 

Farkas Lajos munkássága

 Szülőföldünk kiemelkedő egyénisége, 1821. május 24-én született Hajdúdorogon 1894 december 3-án halt meg Debrecenben. Kassán, Eperjesen és Pozsonyban tanult. Az 1848-49-es szabadságharc honvédkapitánya, a magyar nyelvű bizánci katolikus liturgia harcosa, széles látókörű és lelkes irányítója. a dorogiak betelepítését végző - Farkas Mihály kapitány leszármazottja. Mint országgyűlési írnok jelen volt 1843-1844-es országgyűlésen. Hajdúdorog, majd a Hajdú Kerület főhadnagya, ill. Hajdú vármegye főügyésze és árvaszéki elnöke volt. Ő volt a magyar nyelvű liturgiáért folytatott harc elindítója és irányítója 1843-94 között. Családi neveltetéséből és szülőföldje társadalmi, politikai körülményeiből adódóan jól ismerte a magyar görög katolikusok törekvését az anyanyelvű liturgiáért. 

Görög Demeter munkássága

 Görög Demeter (Hajdúdorog, 1760. november 4. – Bécs, 1833. szeptember 7.) egy igazi magyar polihisztor volt: író, szerkesztő, udvari tanácsos, kultúrpolitikus, nevelő, a magyar irodalom szervezője és mecénása, mezőgazdász és kartográfus volt, az MTA tiszteleti tagja.

Pályázataink

Új Magyarország Fejlesztési TervÁrvácskák

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0085 "ÁRVÁCSKÁK"

 

Új Széchenyi TervMagyarország megújul

 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0008 "Könyvtárak a hajdúság felemelkedéséért"

 

KATKAÚj Magyarország Fejlesztési Terv

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0027 Könyvtárak a Tudós Közösségekért az Alföldön (K.A.T.K.A) projekt