Könyvtártörténet

Mészáros Károly Városi Könyvtár bemutatása

A településnek 1954 óta van könyvtára,(az első bejegyzések 1952-ben történtek), azóta folyamatosan fejlődik. A lakosság 20%-a olvasója és számos könyvtárhasználója van. Könyvtárunk állományát folyamatosan és rendszeresen fejlesztjük. Legfontosabb feladatunk az információhoz és a dokumentumokhoz történő szabad hozzáférés biztosítása.

Régi könyvtár

Múlt röviden: Induló állománya 427 db könyv volt, amely nem szabad polcos rendszerben volt elhelyezve. A könyvtár állománya folyamatosan nőtt, költözések és a könyvtárosok váltakozása is jellemezte az 1954-59-es időszakot.

1959-ben külön polcon tárolták az ifjúsági és felnőtt irodalmat. Betűrendes katalógust építettek. Az állomány tíz éven belül megtízszereződött.

1967: újabb költözés eredményeként külön felnőtt és gyermekrészleggel, valamint olvasóteremmel bővült az intézmény. Szerzői betűrendes, címbetűrendes és témakatalógus segítette az olvasókat az eligazodásban.

1972-ben zenei részleg alakult. A lemezek helyben történő hallgatására nyílt lehetőség. Az olvasói létszám folyamatosan nőtt. A könyvtár nagyon aktívan bekapcsolódott és bekapcsolódik a város kulturális vérkeringésébe. 1972-ben névváltoztatás történt, az új név Nagyközségi Könyvtár.

1975-ben a jelenlegi helyre költözött: van gyermek-, felnőtt- és zenei részleg, olvasóterem, iroda és raktár.

 
A rendszerváltás hatása, és a jelen

1991-ben a könyvtár felvette Mészáros Károly nevét. A névadó, városunk szülötte, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hivatalos történetírója volt. Helyismereti gyűjteményünkben megtalálhatók írásai, könyvei. Kéziratos formában olvasható "A szabad hajdúk történeti monographiája" című írása.

Intézményünkben óriási jelentőségű volt a fénymásoló és az első számítógép megjelenése.

1997: az internetes hozzáférés kezdete, amelyet egyre többen vettek és vesznek a mai napig is igénybe. Könyvtárunk is, - mint azt országosan is tapasztaljuk-, egyre inkább szolgáltatás-orientált intézménnyé válik. Szolgáltatatásaink középpontjában a könyvtárhasználók széles körű tájékoztatása áll. Ehhez megfelelő információs háttérrel kell rendelkeznünk. Tájékoztatói munka ma már nem képzelhető el megfelelő technikai felszereltség nélkül. Jelenleg hat számítógép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére internet hozzáféréssel.

A rendszerváltás sok és más jellegű feladatot hozott a könyvtár számára. Az olvasószolgálat feladatai jelentősen megváltoztak és megnőttek. A tájékoztatás területe egyre nagyobb szerepet kap (a könyvtárközi kölcsönzés segít abban, hogy mindenki megkapja a számára legfontosabb dokumentumot). A havonta megjelenő Hajdúdorogi Újságban tájékoztatjuk az olvasókat a könyvtárban folyó munkáról, rendezvényeinkről és szolgáltatásainkról. A könyvtári törvény kiemelten foglalkozik a helyismereti gyűjteménnyel. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy feltárjuk és közkinccsé tegyük a település kulturális-, történeti- és néprajzi értékeit. Ezeket a "Hajdúdorogi füzetek" című sorozatban jelentetjük meg. A könyvtárban alakult meg, 1991-ben a Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület, amellyel szoros a munkakapcsolatunk. A városi- és az iskolai rendezvényekhez nagymértékben hozzájárulunk. A könyvtár hagyományos rendezvényei: Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok, Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét. Alap feladatunkhoz tartozik a városi vetélkedők szervezése, pályázatok kiírása és lebonyolítása, rendhagyó órák szervezése, kézműves foglalkozások megtartása és az olvasóvá nevelés. Igyekszünk a helyi igényeknek megfelelően alakítani programjainkat, hogy azok a város lakosságának művelődési és tanulási igényeit szolgálják.

Könyvtár

2005-ben, a könyvtár egy szép, tágas olvasóteremmel bővült, mely alkalmas színjátszó csoportok bemutatkozására, és egyéb előadások és rendezvények megtartására.

A városi könyvtár szolgáltatásaiban, a gyűjtemény alakításában mindig figyelembe vette a helyi sajátosságokat. Hajdúdorog kisváros, majdnem mindenki mindenkit ismer. A könyvtárba betérő emberek többsége igényli a személyes törődést. Személy szerint ismerjük az olvasókat, tudjuk ki az, aki segítséget kér a könyvek kiválasztásához, ki az, aki önállóan szeret böngészni.

Pályázataink

Új Magyarország Fejlesztési TervÁrvácskák

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0085 "ÁRVÁCSKÁK"

 

Új Széchenyi TervMagyarország megújul

 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0008 "Könyvtárak a hajdúság felemelkedéséért"

 

KATKAÚj Magyarország Fejlesztési Terv

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0027 Könyvtárak a Tudós Közösségekért az Alföldön (K.A.T.K.A) projekt