Szolgáltatások


Térítésmentes:

 •     könyvtárlátogatás;
 •     tájékoztatás az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;
 •     a katalógusok használata: hagyományos és elektronikus katalógus;
 •     a könyvtári gyűjtemény helyben használata;
 •     olvasótermi gyűjtemény helyben használta;
 •     könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások;
 •     rendezvényeinken való részvétel.


Beiratkozáshoz kötött:

 •     a könyvtári dokumentumok kölcsönzése;
 •     olvasói számítógép használata;
 •     Internet használat;
 •     társasjáték használata;
 •     az olvasótermi dokumentumok zárástól nyitásig kölcsönzése;
 •     DVD kölcsönzés;


A beiratkozáshoz/regisztrációhoz szükséges okmányok: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, munkanélküliek kiskönyve, útlevél.
Személyi igazolvánnyal nem rendelkezők esetében a jótálló (szülő, gondviselő) aláírása szükséges.
Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők (diákok, gyámság alatt levők) könyvtári tagságához a szülő, vagy a gondviselő személyi adatait is kérjük. A beiratkozás 365 napra szól. (A következő évre való átiratkozás december 1-től március 1-ig történik)

Csoportos foglalkozások:

 •     Minden oktatási intézmény részére, előzetes időpont egyeztetéssel könyvtárhasználati foglalkozások, ismeretterjesztő- Olvassunk együtt! és Kézműves foglalkozások
 • iskolai szünetekben szabadidős programok szervezése (Nyári honismereti és helytörténeti tábor)
 •     Video-, DVD film-vetítés
 •     Havonta és igény szerinti kézműves foglalkozások
 •     Vetélkedők,


Könyvkölcsönzés:

Könyv: 1 alkalommal maximum 8 db könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő: 4 hét.
Folyóirat: 1 alkalommal maximum 10 db folyóirat kölcsönözhető. Kölcsönzési határidő: 1 hét.

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott és felügyelete alá tartozó Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagja, ezért a könyvtárközi kölcsönzésben meghatározott feladatok, kötelezettségek és előnyök vonatkoznak intézményünkre. ODR lelőhelyadatbázis: www.odrportal.hu
Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel kérjük meg a gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat, betartva a kölcsönadó könyvtár feltételeit (helyben használhatóság, kölcsönzési határidő).
Az ODR tagkönyvtáraiból érkező eredeti mű kölcsönzésekor a postaköltséget az olvasónak kell megtéríteni, a fénymásolás költségeit (másolási díj + postaköltség) a küldő könyvtár díjszabásának megfelelően szintén az olvasó fizeti.
A teljesítési idő 3-15 nap.

Tájékoztatás

Referensz kérdések megválaszolása a könyvtár alapfeladatai közé tartozik. Sokáig a papíralapú, írott dokumentumok jelentették az információforrásokat. Ezek a források ma is szükségesek és általában az alapforrást jelentik, de ezek mellett egyre jelentősebbek az elektronikus források, melyek gyakran a papíralapú dokumentumok digitalizálásával jönnek létre, de önálló művek, eszközök is lehetnek. A legjelentősebb ezek között az Internet, illetve a rajta keresztül elérhető források. A tájékoztatáshoz tehát ma már az elektronikus keresés is hozzátartozik, amiben szükség esetén segítséget nyújt a könyvtáros.

Internetszolgáltatás

Könyvtárunkban 10 számítógép áll az olvasók rendelkezésére Internet-hozzáféréssel, melyek használatához tájékoztatást, segítséget is nyújtanak a könyvtárosok. A Könyvtárhasználati szabályzatban olvashatók a használati feltételek.


Pályázataink

Új Magyarország Fejlesztési TervÁrvácskák

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0085 "ÁRVÁCSKÁK"

 

Új Széchenyi TervMagyarország megújul

 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0008 "Könyvtárak a hajdúság felemelkedéséért"

 

KATKAÚj Magyarország Fejlesztési Terv

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0027 Könyvtárak a Tudós Közösségekért az Alföldön (K.A.T.K.A) projekt